Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Pakalpojuma sniedzējs
Ieva Galeja, Pašnodarbināta persona, reģistrācijas Nr. 16098013113, adrese Priedaines iela 2-2, Ikšķile, Ogres nov., Latvija, LV-5052:, turpmāk – internetveikals – nodrošina mājas lapā pieejamo saturu un sniedz preces/pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem Lietošanas noteikumiem.
Vispārīgie noteikumi
Ja patērētājs, izmantojot mājas lapas starpniecību iegādājas preces/pakalpojumus, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta Latvijas Republikas tiesību normām, kas regulē distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu” u.c.
Pirkumu veikšana
Interneta veikalā pārdoto produktu cenas un specifikācija ir norādītas blakus produktiem.
Lai veiktu pasūtījumu, pievienojiet vēlamos produktus iepirkumu grozam. Aizpildiet visus nepieciešamos laukus un izvēlieties piemērotāko piegādes veidu. Pasūtījuma kopējās izmaksas ar piegādi pēc tam tiek parādītas uz ekrāna. Veiciet pirkuma apmaksu, lai pabeigtu pasūtījumu.
Apmaksas noteikumi
Norēķinu valūta vietnē ir EURO. Pirkumu iespējams apmaksāt izvēloties sekojošas maksājumu metodes, ko nodrošina maksājumu platforma STRIPE
  • Latvijas internetbanku maksājumi: Swedbank, SEB, Citadele un Luminor
  • Visa/Mastercard karšu maksājumi
Izmantojot internetbanku apmaksas metodi, apstipriniet pasūtījumu un noklikšķiniet uz pogas “Atgriezties pie tirgotāja”.
Personas dati, kas nepieciešami maksājumu veikšanai, tiek nodoti licencētai maksājumu iestādei STRIPE
Līgums stājas spēkā līdz ar veiksmīgu maksājumu uz internetveikala bankas kontu. Ja kādu iemeslu dēļ pasūtījumu izpildīt nebūs iespējams, Pircējs par to tiks informēts un samaksātā summa tiks atmaksāta pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.
Piegādes noteikumi
Iegādātās preces tiek piegādātas izmantojot: pakomātu partneri Omniva - Latvijas teritorijā. Sūtījumiem ārpus Latvijas - Latvijas pasts, vai pirkuma izņemšana studijā Kr. Barona ielā 60, Rīgā. Visas nodevas un nodokļus, kas jāsamaksā, lai saņemtu sūtījumu piegādes galamērķī ir jāsedz Pircējam. Piegādes izmaksas tiek parādītas, pirms pasūtījuma apstiprināšanas. Iegādātās preces tiek nogādātas Pircēja norādītajā adresē, Latvijas teritorijā, 1-15 darba dienu laikā. Izņēmuma gadījumos, sūtījumiem ārpus Latvijas teritorijas mums ir tiesības nosūtīt preces līdz 30 kalendāra dienām, par to informējot klientu.
Gadījumā, ja pasūtījuma saņemšanai tiek izvēlēta Studija Kr. Barona ielā 60, Rīgā, un pasūtījums nav izņemts 60 dienu laikā kopš pasūtījuma izpildes, pasūtījums tiek anulēts. Prece vairs nebūs pieejama un nauda netiks atgriezta.
Patērētāja tiesības par līgumam neatbilstošu preci
Internetveikals ir atbildīgs par Pircējam pārdoto preču neatbilstību līguma noteikumiem vai trūkumiem kas radusies 6 mēnešu laikā pēc preču piegādes dienas klientam, vai bijusi piegādes brīdī, ja šāds pieņēmums nav pretrunā ar lietas īpašībām vai trūkumu. Pircējam ir jāinformē Pārdevējs par preču neatbilstību nekavējoties, 1 mēneša laikā pēc tās konstatēšanas, t.i., jāiesniedz sūdzība. Pircējs var iesniegt sūdzību, sazinoties ar internetveikalu, rakstot uz info@ievagaleja.lv.
Internetveikals nav atbildīgs par defektiem, kas radušies pēc preču piegādes Pircējam. Ja iegādātajām precēm ir trūkumi, par kuriem ir atbildīgs Pārdevējs, Pircējam ir tiesības pieprasīt preču trūkumu novēršanu vai apmaiņu pret jaunām precēm bez maksas .
Ja preces nav iespējams labot vai nomainīt, Pārdevējs atdod Pircējam visus Distances līgumā paredzētos maksājumus. Pārdevējs uz patērētāja sūdzību sniedz rakstisku atbildi 15 dienu laikā.
Preces lietošana
Ievas Galejas izgatavotās rotas ir jāuzglabā zīmola iepakojumā, lai nebūtu saskarsme ar citām rotām. Rotas ir jāuzglabā sausā un tumšā vietā. Rotām periodiski ir jāveic tīrīšana ar sausu lupatiņu, tas ļaus saglabāt izstrādājuma sākotnējo spīdumu. Jāizvairās no izstrādājumu saskarsmes ar jebkuru šķidrumu (ūdeni, dzērieniem, mazgāšanas līdzekļiem utt.), smaržām, matu lakām, kā arī krēmiem. Noņemiet rotas dodoties saunā, dušā, baseinā vai peldoties. Apzeltītajām rotām krāsas maiņa netiek uzskatīta par ražošanas defektu.
Garantija
Katram izstrādājumam Pārdevējs dod sešu mēnešu garantiju no preces pirkšanas datuma, ja tiek ievēroti iepriekšminētie kopšanas, nēsāšanas un glabāšanas noteikumi. Ar šādu garantiju, izstrādājums tiks salabots vai arī pēc Pārdevēja sprieduma – aizstāts ar jaunu identisku vai citu summas vērtībā līdzvērtīgu izstrādājumu. Pārdevēja garantija netiek dota izstrādājumiem, kuri pēc Pārdevēja sprieduma tikuši bojāti nepareizas lietošanas rezultātā vai pircēja pašrocīgi veikta remonta neveiksmīga iznākuma dēļ.
Pārdevējs nenes atbildību par jebkuriem citiem bojājumiem, kas radušies Ievas Galejas ražoto izstrādājumu lietošanas laikā.
Pircēja personas datu apstrāde
Internetveikals apstrādā tikai tos personas datus, kurus pircējs ir ievadījis pie preču pasūtīšanas, kā piemēram, vārds, uzvārds, e-pasts u.c.
Internetveikals nodod personas datus transporta pakalpojumu sniedzējam/iem, lai nodrošinātu preču piegādi.
Ja Jūs esat nepārprotami piekritis saņemt mūsu mārketinga paziņojumus, tostarp jaunumus, mēs laiku pa laikam varam sazināties ar Jums nosūtot informāciju par mūsu pakalpojumiem un jaunākajiem piedāvājumiem. Šajā nolūkā mēs varam apstrādāt Jūsu e-pasta adresi, kuru norādījāt, pierakstoties mārketinga komunikācijai. Pircējam ir iespēja atteikties no mārketinga paziņojumiem, paziņojot par to mums, rakstot uz info@ievagaleja.lv.
Strīdu izšķiršanas kārtība
Jautājumos, kas nav atrunāti šajos noteikumos un nosacījumos, Pircējs un Pārdevējs apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.
Puses visus starp Pārdevēju un Pircēju radušos strīdus risina savstaprēju sarunu, vai sarakstes ceļā. Ja strīdu neizdosies atrisinās sarunu, vai sarakstes veidā, Puses strīdu risinās Latvijas Republikas tiesā, ievērojot LR normatīvos aktus. Strīdus starp Pircēju (patērētāju) un Pārdevēju var nodot risināšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai Latvijas Republikas tiesā.
Pircējam ir tiesības vērsties arī Eiropas Savienības strīdu izšķiršanas iestādēs.
Vispārīgie noteikumi
1.1. Šī Privātuma politika apraksta, kā IEVA GALEJA ar pašnodarbināta persona, REĢ.NR. Nr. 16098013113, ADRESE Priedaines iela 2-2, Ikšķile, Ogres nov., Latvija LV - 5052 (turpmāk saukts arī – “Pārdevējs”) iegūst, apstrādā un glabā personas datus, ko www.ievagaleja.lv iegūst no saviem klientiem un personām, kas apmeklē interneta mājaslapu (turpmāk saukti – “Pircējs” vai “Jūs”).
1.2. Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, t. i., Pircēju. Apstrāde ir jebkura ar personas datiem saistīta darbība, piemēram, iegūšana, ierakstīšana, pārveidošana, izmantošana, skatīšana, dzēšana vai iznīcināšana.
1.3. Pārdevējs ievēro likumdošanā paredzētos datu apstrādes principus un spēj apstiprināt, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.
Personas datu iegūšana, apstrāde un glabāšana.
2.1. Personu identificējošu informāciju Pārdevējs iegūst, apstrādā un glabā, galvenokārt izmantojot internetveikala vietni un e-pastu.
2.2. Apmeklējot un izmantojot internetveikalā sniegtos pakalpojumus, Jūs piekrītat, ka jebkura sniegtā informācija tiek izmantota un pārvaldīta atbilstoši Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.
2.3. Pircējs ir atbildīgs par to, lai iesniegtie personas dati būtu pareizi, precīzi un pilnīgi. Apzināta nepatiesas informācijas sniegšana tiek uzskatīta par mūsu Privātuma politikas pārkāpumu. Pircējam ir pienākums nekavējoties paziņot Pārdevējam par jebkurām izmaiņām iesniegtajos personas datos.
2.4. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti Pircējam,vai trešajām personām, ja tie radušies nepatiesi iesniegtu personas datu dēļ.
Pircēja personas datu apstrāde
3.1. Pārdevējs var apstrādāt šādus personas datus:
3.1.1. Vārds, uzvārds
3.1.2. Dzimšanas datums
3.1.3. Kontaktinformācija (e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs)
3.1.4. Darījuma dati (iegādātās preces, piegādes adrese, cena, maksājuma informācija u.t.t.).
3.1.5. Jebkuru citu informāciju, kura iesniegta mums vietnes piedāvāto pakalpojumu un preču iegādes laikā vai sazinoties ar mums.
3.2. Papildus iepriekšminētajam, Pārdevējam ir tiesības pārbaudīt iesniegto datu precizitāti, izmantojot publiski pieejamos reģistrus.
3.3. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a), b), c) un f) apakšpunkts:
  1. a) Pircējs ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
  2. b) apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir Pircējs, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc Pircēja pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
  3. c) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;
  4. f) apstrāde ir vajadzīga Pārdevēja, vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja Pircēja intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja Pircējs ir bērns.
3.4. Pārdevējs glabā un apstrādā Pircēja personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk norādītajiem kritērijiem:
3.4.1. Personas dati nepieciešami tiem nolūkiem, kam tie saņemti;
3.4.2. Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Pārdevējs un/vai Pircējs var realizēt savas leģitīmās intereses, kā piemēram, iesniegt iebildumus, vai celt ,vai vest prasību tiesā;
3.4.3. Kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt, kā piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu;
3.4.4. Kamēr ir spēkā Pircēja piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats.
Izbeidzoties šajā punktā minētajiem apstākļiem, izbeidzas arī Pircēja personas datu glabāšanas termiņš un visi attiecīgie personas dati tiek neatgriezeniski izdzēsti no datoru sistēmām un elektroniskajiem un/vai papīra dokumentiem, kas saturējuši attiecīgos personas datus vai arī šie dokumenti tiek anonimizēti.
3.5. Lai pildītu savas saistības pret Jums, Pārdevējam ir tiesības nodot Jūsu personas datus sadarbības partneriem, datu apstrādātājiem, kas veic nepieciešamo datu apstrādi mūsu uzdevumā, piemēram, grāmatvežiem, kurjerdienestiem u.c. 
Pēc pieprasījuma mēs varam nodot Jūsu personas datus valsts un tiesībsargājošajām iestādēm, lai nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.
3.6. Apstrādājot un glabājot personas datus, Pārdevējs īsteno organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, mainīšanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.
Pircēja tiesības
4.1. Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem Jums ir tiesības:
4.1.1. Piekļūt saviem personas datiem, saņemt informāciju par to apstrādi, kā arī pieprasīt Jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības uz šo datu nodošanu citam pārzinim (datu pārnesamība);
4.1.2. Pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;
4.1.3. Dzēst savus personas datus (“tikt aizmirstam”), izņemot gadījumus, kad likums pieprasa saglabāt datus;
4.1.4. Atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu personas datu apstrādei;
4.1.5. Ierobežot savu datu apstrādi – tiesības pieprasīt, lai mēs īslaicīgi pavisam pārtraucam apstrādāt visus Jūsu personas datus;
4.1.6. Vērsties Datu valsts inspekcijā
Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu varat iesniegt, rakstot vēstuli uz info@ievagaleja.lv
Nobeiguma noteikumi
5.1. Šī Privātuma politika izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajiem likumiem.
5.2. Pārdevējam ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā ievagaleja.lv
Made on
Tilda